Tjenester

Spyling av kloakk rør med utstyr som er spesielt godt egnet for eneboliger og stikkledninger.

  • Rørinspeksjon for dokumentasjon av tilstand på eksisterende anlegg samt kontroll av NYANLEGG.
  • Stakekamera for avløp og vannledninger.
  • Kontrollfilming med dvd - video i farger for visuell dokumentasjon av tilstand.
  • Kamera diameter : 46 og 32 m.m på 61 m. Kabel- fra 50 m.m. til 225 m.m. rør
  • Traktorstyrt kamera fra Ø- 160 mm. Til ø-1200 mm.
  • Peiling og lokalisering av skadested ved eventuell oppgraving og utbedring.
  • Innvendig punktreparasjon av skader på avløp der forholdene ligger til rette. 75-200 m.m.
  • Trasè søk på vann og avløp
  • Vi har gode kontakter med lang erfaring innen rørfornying

20 års erfaring i rørleggerfaget og 15 års erfaring innen rørinspeksjon!

Skader på avløp kan i mange tilfeller la seg reparere uten å grave opp.